Cementownia w Południowej Karolinie

Pozwalam sobie przesłać ofertę którą wczoraj dostałem.

Pozdrawiam,

Pawel Lijewski

tel. +48 576 080 033

tel. +1 678 856 1737

 

Mam okazję, aby kupić fabrykę cementu za 550 tys. USD w Gilbert SC (dokładny adres 119 Waters Ferry Rd, Gilbert SC 29054). Obejmuje ona 11 akrów (4.45 hektara) ziemi, obiekt (w tym osobny budynek biurowy przerobiony z mieszkalnego – staram się o bardziej dokładny opis budynków) i bocznicę kolejową (której budowa byłaby kosztowna, gdyby jej nie było). To jest 151 mil od międzynarodowego portu morskiego w Savannah

Fabryka produkuje cement w workach podobny do Quikrete (najwiekszy producent paczkowanego cementu i  mieszanek cementowych w Północnej Ameryce), nazywają go Setcrete a wcześniej Mag-crete. Sprzedają go w workach takich jak Quikrete. Wygląda na to, że Quikrete jest trudny do opanowania, więc łatwo jest namówić klienta na alternatywny produkt.

550 tys. obejmuje 350 tys. za działki i obiekty, plus 200 tys. w gotówce na początkowe wydatki operacyjne związane z uruchomieniem produkcji.

Poprzedni właściciel miał problemy zdrowotne. Zamknął fabrykę rok temu, a teraz chce ją sprzedać. Miał zysku ponad 200 tys. rocznie (po opłaceniu wynagrodzeń i kosztów), z niedużym wysiłkiem właściciela i bez wyrafinowanego działu sprzedaży. Jeśli fabryka będzie działać bardziej profesjonalnie to powinna zrobić więcej.

Może to być również szansa dla zagranicznego inwestora na otrzymanie wizy E5.

(więcej infromacji https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/immigrant-investor-visas.html

Zaletą jest fakt, że koszt budowy linii kolejowej wynosi dziś 1 milion, więc jest w tym dodatkowa wartość. Również przed zamknięciem Quikrete rozmawiał o kupieniu tej firmy, aby ją zamknąć (i ograniczyć konkurencję).

Oczywiście musimy zweryfikować wiele rzeczy, ale może to być interesująca okazja. Poprzedni właściciel chce 20% zysków netto przez 5 lat, poza ceną sprzedaży, która moim zdaniem jest dobra, ponieważ oznacza, że są pewni, iż fabryka osiągnie zysk.

Inwestor otrzyma negocjowany udział wraz z wypłatą zainwestowanych środków z odsetkami.

———- Forwarded message ———-

I have an opportunity to buy a Concrete plant for $550k in Gilbert SC. This includes the underlying 11 acres, the facility and a railroad spur which apparently is expensive to have put in.

The type of plant is like Quikrete, they call themselves Setcrete. They sell it in bags like Quikrete. Apparently Quikrete is a pain to deal with so it is easy to convert over customers.

The 550k includes 350k for the underlying land plus 200k in set up and initial operating expenses.

The previous owner had a health issue. Shut it down a year ago and is now looking to sell.  It was apparently making over 200k a year in profit after salaries and expenses and that was with an unsophisticated owner and sales  force. Very unsophisticated.  If run more professionally it should make more.

This may also be an opportunity for a foreign investor to get an EB 5 visa.

The hype is that a railroad spur costs 1 million to put in today so that’s valuable. Also before shutting down due  to health reasons, Quikrete was in talks about buying them in order to just shut them down.

Obviously, we need to verify many things, but it could be an interesting opportunity.  The previous owner wants 20% of net profits for 5 years on top of the sales price which I think is good since that means they are confident it will make a profit.
Investor would get a negotiated share plus payment of money back with interest.